TSKŻ
18 stycznia, 2018

[:pl]

Już po raz ósmy Łódź będzie obchodzić DNI PAMIĘCI. W dniach 26-29 stycznia 2018 uczczony zostanie ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Po raz kolejny dzięki współpracy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przez cztery dni w ramach VIII DNI PAMIĘCI obejrzeć będzie można spektakle teatralne, wziąć udział w interesujących spotkaniach, projekcjach filmów, zapoznać się z ciekawymi wystawami a 29 stycznia w Teatrze im. Stefana Jaracza wysłuchać premierowego koncertu Leny Piękniewskiej „Coś przyjdzie: MIŁOŚĆ LUB WOJNA”. Uroczystości upamiętniające ofiary Zagłady zaplanowano w całym kraju.

27 stycznia na całym świecie odbywają się liczne uroczystości poświęcone pamięci ofiar Holokaustu. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce przypominało historię Holokaustu, i pielęgnowało pamięć ofiar Zagłady, poczynając od czasów PRL-u, gdy tematyka żydowska nie była ani modna, ani popularna. „Wspólnie z Teatrem im. Stefana Jaracza oraz Urzędem Marszałkowskim, postanowiliśmy dopisać Łódź do listy miast obchodzących Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Tę misję realizujemy już osiem lat” – przypomina Artur Hofman, przewodniczący zarządu głównego TSKŻ.

W Łodzi już ósmy rok z rzędu, podczas DNI PAMIĘCI, w przestrzeniach Teatru im. Stefana Jaracza, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Sztuki zbliżyć się będzie można do świata kultury i historii polskich Żydów. Mając na uwadze duże zainteresowanie poprzednimi edycjami wydarzenia, na tegoroczne DNI PAMIĘCI organizatorzy wraz ze znamienitymi partnerami przygotowali liczne atrakcje: wykłady, spektakle teatralne, wystawy, pokazy filmów.

Tegoroczne uroczystości rozpoczną się 26 stycznia na Stacji Radegast (oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych),  gdzie o godzinie 12.00 nastąpi uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem. Na godzinę 15.00 uroczyste otwarcie VIII DNI PAMIĘCI w Łodzi, połączone z konferencją prasową. Specjalnym gościem konferencji będzie Tadeusz Rolke, prekursor polskiej fotografii reportażowej. O godz 17.00 rozpocznie się panel poświęcony „Wielkanocy” Stefana Otwinowskiego w reżyserii Leona Schillera, w którym udział wezmą prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska – teatrolog, Andrzej Bart – dyrektor Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Ewa Wiatr – historyk z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego i Artur Hofman – przewodniczący TSKŻ i reżyser teatralny. „Wielkanoc” wystawiona 1 października 1946 r. w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi (obecnie Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi) była pierwszą sztuką wyreżyserowaną przez Leona Schillera po wojnie, i jednocześnie pierwszą mierzącą się z tematyką Zagłady.

Wieczorem, o godz.20.00 Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi zaprasza na premierę czytania performatywnego „Wielkanocy” w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego.

W sobotę 27 stycznia, o godz. 13.00 Muzeum Tradycji Niepodległościowych zaprasza na specjalne oprowadzanie z przewodnikiem po Stacji Radegast. W Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, będzie można wziąć udział w otwarciu wystawy Tadeusza Rolke przedstawiającej niezwykłe fotografie z 16 miejscowości Podlasia wykonane zimą 2015 roku i wczesną wiosną 2016 roku. Inspiracją do ich wykonania stał się tekst Mirosława Tryczyka „Twarde sumienie”. Otwarciu będzie towarzyszyło spotkanie z kuratorem ŻIH, Panią Teresą Śmiechowską oraz z samym autorem zdjęć. Dwie godziny później będzie można obejrzeć „Wytrwałość”, film dokumentalny w reżyserii Katarzyny Imielskiej opowiadający historię Bena Barenholtza, słynnego producenta i dystrybutora związanego z amerykańskim, niezależnym przemysłem filmowym, mierzącego się z osobistym dramatem Zagłady.

W niedzielę 28 stycznia, Teatr Jaracza zaprasza najmłodszych widzów na spektakl „Podróże Salomona”. O 12.30 dla dorosłych w Muzeum Miasta Łodzi będzie można wysłuchać wykładu „Podwórko”. O 16.00 można też wybrać się do Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi na spotkanie z Marią Stachurską, reżyserką filmu „Położna” opowiadającego historię Stefanii Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz, która na terenie obozu przyjęła 3 tysiące porodów.

W poniedziałek 29 stycznia w Teatrze im. Stefana Jaracza odbędzie się Koncert Galowy VIII DNI PAMIĘCI. Gwiazdą wieczoru będzie Lena Piękniewska, która zaprezentuje utwory napisane przez młodych poetów getta – Abrama Koplowicza, Zuzannę Ginczankę, Abrama Cytryna i Jankę Hescheles.

Organizatorzy postanowili kontynuować inicjatywę Specjalnego Pakietu Edukacyjnego DNI PAMIĘCI dla szkół i grup zorganizowanych. Z tej okazji 24 i 25 stycznia w Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Sztuki Ms2 oraz w Centrum Dialogu im Marka Edelmana w Łodzi młodzież szkolna będzie mogła zapoznać się  wystawami oraz wziąć udział w ciekawych warsztatach teatralnych i lekcjach muzealnych.

Już 23 stycznia w ramach wydarzeń towarzyszących DNIOM PAMIĘCI Centrum Dialogu im. Marka Edelmana zaprasza na otwarcie wystawy „Obecnie nieobecni – Currently absent” i spotkanie wokół książki „Dziennik Rywki Lipszyc”. Natomiast 24 stycznia będzie można obejrzeć film „W imię ich matek. Historia Ireny Sendlerowej”.

Przez ostatnie siedem lat pod koniec stycznia, organizatorzy DNI PAMIĘCI dbali o to by zapoznawać  Łodzian z niezwykłymi wykładami, wystawami, filmami, sztukami teatralnymi i koncertami, a wszystko to w ramach pielęgnowania pamięci o wspólnej historii, ofiarach wojny, świecie którego już właściwie nie ma, a którego wspomnienia tylko czekają na odkrycie… na każdym kroku.

W 2018 roku, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce upamiętni 27 stycznia ofiary Zagłady, w miejscach pamięci zlokalizowanych na terenie całego kraju. Członkowie największej organizacji żydowskiej w RP będą składać kwiaty pod pomnikami w miastach, w których znajdują się oddziały TSKŻ.

grafika_program

[:en]For the eighth time, Łódź will celebrate MEMORY DAYS (DNI PAMIĘCI – pol.). The International Day of Remembrance for the Victims of the Holocaust established by the United Nations will be honored On January 26-29.

Once again, thanks to the cooperation of the Social and Cultural Association of Jews in Poland, Stefan Jaracz Theatre in Łódź, Marshal’s Office in Łódź for four days as part of the 8th DAYS OF MEMORY, participants will be able to watch theater performances, take part in interesting meetings, screenings of films, get to know interesting exhibitions and on January 29 at Stefan Jaracz Theatre in Łódź listen to the premiere concert of Lena Piękniewska “Something will come: LOVE OR WAR”.

On January 27, numerous ceremonies commemorating the victims of the Holocaust take place around the world. The Social and Cultural Association of Jews in Poland reminds the history of the Holocaust, and nurtures the memory of the victims, starting from the postwar years of the Polish People’s Republic, – time when the Jewish subject was neither fashionable nor popular. “Together with the Stefan Jaracz Theatre in Łódź and the Marshal’s Office, we decided to add Łódź to the list of cities celebrating the International Day of Remembrance for the Victims of the Holocaust. We have been carrying out this mission for eight years ” – reminds Artur Hofman, chairman of the main board of TSKŻ.

This year’s celebrations will begin on January 26 at the Radegast Station (branch of the Museum of Independence Traditions). At 12.00 there will be a ceremonial laying of flowers at the monument. At 15.00 a ceremonial opening of the VIII DAYS OF MEMORY in Łódź, combined with a press conference. Tadeusz Rolke, precursor of Polish reportage photography will be the special guest of the conference.

At 5 pm, a panel devoted to Stefan Otwinowski’s “Easter” (play directed by Leon Schiller) will be started with participation of prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska – theatrologist, Andrzej Bard – director of the Kazimierz Dejmek New Theater in Łódź, Ewa Wiatr – a historian from the Center for Jewish Research of the University of Lodz and Artur Hofman – chairman of the Social and Cultural Association of Jews in Poland. “Easter” was first staged on October 1, 1946 at the Teatr Wojska Polskiego in Łódź (now the Stefan Jaracz Theater in Łódź) and was the first play directed by Leon Schiller after the war, and at the same time the first to face the subject of the Holocaust. The same evening Stefan Jaracz Theater in Łódź invites You to the premiere of the performative reading of “Easter” directed by Waldemar Zawodziński.

In 2018, the Social and Cultural Association of Jews in Poland will commemorate the victims of the Holocaust on January 27, in places of remembrance located throughout the country. Members of the largest Jewish organization in the Republic of Poland will be laying flowers at monuments in the cities where the TSKŻ branches are located.

For more info and detailed program go to: https://pl-pl.facebook.com/DniPamieci/

[:]