Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce – 2024 r. 

Całościowa kwota zadania – 378 012,00 zł.

Dotacja – 171 400 zł.

Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego – 2024 r. 

Całościowa kwota zadania – 131 500,00 zł.

Dotacja – 100 000 zł.

 

Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego w  2024 r.

Całościowa kwota zadania – 142 400 zł.

Dotacja – 120 000 zł.

Wydawanie miesięcznika „Słowo Żydowskie/Dos Jidysze Wort” w 2024 r.

Całościowa kwota zadania – 386 146,00 zł.

Dotacja – 300 000,00 zł.