Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce – 2023 r. 

Całościowa kwota zadania – 334 327,96 zł.

Dotacja – 169 400 zł.

Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego – 2023 r.

Całościowa kwota zadania – 106 000 zł.

Dotacja – 92 600 zł.

Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego w  2023 r.

Całościowa kwota zadania – 164 100 zł.

Dotacja – 117 400 zł.

Wydawanie miesięcznika „Słowo Żydowskie/Dos Jidysze Wort” w 2023 r.

Całościowa kwota zadania – 378 019,70 zł.

Dotacja – 295 000,00 zł.