Bieżąca działalność Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce – 2022 r.   –  dotacja podmiotowa

Całościowa kwotazadania – 339 144,76

Dotacja-  154 000 zł.

Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego – 2022 r.

Całościowa kwota zadania – 97 530,00

Dotacja –  86 600 zł.

Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego

w  2022 r.

Całościowa kwota zadania – 118 850 zł

Dotacja – 100 000 zł.

Prowadzenie biblioteki TSKŻ dla zbiorów w językach jidysz i polskim

w  2022 r.

Całościowa kwota zadania – 23 886,40 zł

Dotacja  – 18 500 zł.

„JUNG WARSZE” – 2022 

Całościowa kwota zadania – 25 250,00

Dotacja – 24 200 zł.

Scena Muzyczna Klubu Babel – 2022

Całościowa kwota zadania – 37 219,80 zł

Dotacja– 30 000 zł.

Wydawanie miesięcznika „Słowo Żydowskie/Dos Jidysze Wort” w 2022 r.

Całościowa kwota zadania – 344 676,40 zł

Dotacja –  260 000  zł.