TSKŻ
15 stycznia, 2018

[:pl]7 stycznia w Klubokawiarni Babel, odbył się wernisaż prac Joanny Dziedzianowicz “La Casa Azul”. Zachęcamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Wystawę można oglądać w Bablu do 8 lutego .

W 2012 roku Joanna Maria Dziedzianowicz ukończyła wydział Grafiki Warszawskiej ASP uzyskując tytuł licencjata z druku cyfrowego pod okiem prof. Andrzeja Węcławskiego. W 2015 roku ukończyła wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie w Lizbonie otrzymując tytuł magistra z malarstwa u prof. Carlosa Vidala. Jej praca dyplomowa opierała się na nowoczesnej sztuce brazylijskiej oraz artystce Lygii Clark. Brała udział w wystawach indywidualnych: O brazylijskiej sztuce nowoczesnej i artystce Lygii Clark, Wydział Sztuk Pięknych, Lizbona, Portugalia (2015);  NOTEBOOK, Wydział Sztuk Pięknych, Lizbona, Portugalia (2015); N – Projekt, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa (2012). Udział w wystawach zbiorowych: Ładne Sztuki, Biblioteka Krasińskich, Warszawa (2012); Las Estudiantes, Wydział Sztuk Pięknych, Bilbao, Hiszpania (2012);  Rysunek i malarstwo, Galeria przy Fabrycznej, Wołomin (2009).

www:              joannamariadziedzianowicz.weebly.com

Instagram:      @jmd_paintings

Facebook:      https://www.facebook.com/JoannaMariaDziedzianowicz/

[:en]On January 7 at the Babel Cafe, a vernissage of Joanna Dziedzianowicz’s “La Casa Azul” took place. We encourage you to watch the report from this event. The exhibition can be viewed in Babel until February 8.

In 2012, Joanna Maria Dziedzianowicz graduated from the Faculty of Graphic Arts of Warsaw Academy of Fine Arts, obtaining a bachelor’s degree in digital printing under the guidance of prof. Andrzej Węcławski. In 2015, she graduated from the Faculty of Fine Arts at the University of Lisbon receiving a master’s degree in painting with prof. Carlos Vidal. Her diploma thesis was based on modern Brazilian art and artist Lygia Clark. She participated in individual exhibitions: On Brazilian modern art and artist Lygia Clark, Faculty of Fine Arts, Lisbon, Portugal (2015); NOTEBOOK, Faculty of Fine Arts, Lisbon, Portugal (2015); N – Project, Academy of Fine Arts, Warsaw (2012).

Participation in collective exhibitions: Ładne Sztuki, Biblioteka Krasińskich, Warsaw (2012); Las Estudiantes, Faculty of Fine Arts, Bilbao, Spain (2012); Drawing and painting, Gallery at Fabryczna, Wołomin (2009).

www: joannamariadziedzianowicz.weebly.com

Instagram: @jmd_paintings

Facebook: https://www.facebook.com/JoannaMariaDziedzianowicz/

 [:]