Upamiętnienie kultowego w latach 60-tych, żydowskiego Klubu Babel
25 sierpnia, 2023

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce upamiętni działający w latach 60 – tych żydowski Klub Babel. Uroczyste odsłonięcie tablicy przy ul. Nowogrodzkiej 5, odbędzie się 5 września o godz. 17:00. W wydarzeniu wezmą udział m.in. ówcześni działacze oraz bywalcy Klubu, którzy na skutek wydarzeń Marca ’68 w większości wyemigrowali z Polski.

Klub Babel, był jednym z wielu studenckich klubów Warszawy – nie największym, nie najpopularniejszym, ale z każdym rokiem zyskującym coraz większe grono entuzjastów.
Big Bit, ciekawe prelekcje, dobre nazwiska… działały na studencką brać jak magnes. Nawet w czasie sesji. W środy siali popłoch „komandosi”, „grillując” prelegentów kłopotliwymi pytaniami.
W soboty, na głośnych potańcówkach balowali „królowie parkietu”. W oparach papierosowego dymu trenowali zawzięcie brydżyści. Kto wpadł na chwilę zostawał do nocy;
bo Babel się podobał. Miał swój luz i wyrazisty profil – profil żydowski.

Klub studencki przy Zarządzie Głównym TSKŻ rozpoczął działalność na początku 1966 r., a od maja tego roku zaczął funkcjonować pod nazwą „Babel”. W działalności Klubu największą popularnością cieszyły się imprezy taneczne oraz odczyty i spotkania z interesującymi ludźmi.

Gośćmi klubu byli pisarze i poeci, aktorzy, naukowcy, dziennikarze; m.in.: wybitna lekkoatletka Irena Kirszenstein, dziennikarz sportowy Bohdan Tomaszewski czy aktor Stanisław Tym. Jednak najgłośniejszym wydarzeniem w historii klubu „Babel” było spotkanie 7 czerwca 1967 r. z redaktorem naczelnym tygodnika „Polityka” Mieczysławem F. Rakowskim.

Oprócz wieczorków tanecznych, odczytów i spotkań z interesującymi ludźmi w klubie uczono języka jidysz, prowadzono wykłady z historii Żydów, działał teatrzyk małych form, sekcja filmowa, sekcja poetycka, klub przyjaciół teatru oraz kabaret studencki

Klub Babel został rozwiązany na skutek decyzji władz państwowych w kwietniu 1968 roku. W uzasadnieniu decyzji podano, że działalność klubu jest niezgodna z prawem o stowarzyszeniach, gdyż „zagraża bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu”.

 Po zamknięciu Klubu, większość jego działaczy i sympatyków rozproszyła się po świecie, jednak jego legenda nadal trwa. W 2017 roku Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce reaktywowało kultowy Klub w nowej lokalizacji.  Od tego czasu nowy Klub Babel działa w samym centrum Warszawy, przy ul. Próżnej 5.

5 września o godz. 17:00 przy ulicy Nowogrodzkiej 5 w Warszawie, TSKŻ upamiętni to legendarne miejsce, ważne dla powojennego pokolenia młodzieży żydowskiej, zwłaszcza tych, którzy byli  zmuszeni opuścić Polskę po 1968 roku.

 

Kontakt:

Magdalena Borkowska

E-mail: komunikacja@tskz.pl

Tel. 693.987.377