TSKŻ
Prenumerata Słowa Żydowskiego
05 kwietnia, 2022

Zachęcamy do prenumeraty rocznej miesięcznika “Słowo Żydowskie”. Warunki prenumeraty poniżej.

 

Prenumerata krajowa 100 PLN

na konto:

03 1020 1097 0000 7502 0287 4675

PKO BP SA Oddział 27 w Warszawie

 

Odbiorca/Wydawca:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ) ul. Bema 87, 01-233 Warszawa

 

Prenumerata zagraniczna 50 EUR

na konto:

PL 98 1020 4900 0000 8202 3276 9110

SWIFT: BPKOPLPW

 

W tytule przelewu należy podać:

prenumerata „Słowa Żydowskiego”

imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres wysyłki.

 

Słowo Żydowskie dostępne jest W EMPIKACH, REDAKCJI oraz w KLUBIE BABEL


 

Wydawanie miesięcznika Słowo Żydowskie dofinansowane jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji