TSKŻ
Podsumowanie projektu”Głos poskich Żydów w Europie”
24 grudnia, 2021

Zakończyliśmy projekt “Głos polskich Żydów w Europie”. Projekt Głos polskich Żydów w Europie to w sumie 6 artykułów, 6 reportaży video i 6 spotkań online, które za cel postawiły sobie, poruszenie ważnych tematów dotykających obecnie polską społeczność żydowską.

Tematy dobrane były tak aby zaciekawić nie tylko odbiorcę z Polski ale szczególnie odbiorcę z Europy Zachodniej. Dzięki tłumaczeniu materiałów z języka polskiego na angielski jak również publikacji materiałów na social media naszej organizacji i organizacji naszego zagranicznego partnera EJA ( Facebook i WWW), mogliśmy dotrzeć do 30,000 odbiorców.

Poruszone przez nas tematy to: współczesne muzealnictwo a pamięć o społeczności Żydowskiej w Polsce, polityka pamięci, ale również wspomnieliśmy o współczesnych relacjach pomiędzy Polską a Izraelem, o tym co nas łączy czyli muzyka, tradycja, biznes i też o tym co nas dzieli czyli polityka, historyczne zaszłości i inne postrzeganie historii.

Wszystkie materiały są dostępne tutaj

 

 

 

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”