TSKŻ
Noc poezji w Krakowie
01 października, 2021

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oddział w Krakowie, zaprasza na spacer tematyczny w ramach NOCY POEZJI 2021.

Poezja Żydów polskich/Поэзия польских евреев w języku polskim i rosyjskim z wykorzystanie urządzeń mobilnych.

9.10.2021 godz. 15:30 – 17:30 Kraków Kazimierz , punkt zbiórki godz. 15:30 SYNAGOGA STARA ul. Szeroka 24

 


Akcja artystyczno-integracyjna środowiska żydowskiego w Krakowie skupionego przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce oddział Kraków oraz środowisk rosyjskojęzycznych gości, rezydentów i mieszkańców miasta. 
Przedstawienie poetyckiej drogi i dorobku (związanego z Krakowem i Kazimierzem) poetów, którzy przeżyli swoistą izolację związaną z ich losami, żydowskim pochodzeniem, burzliwymi czasami, w których żyli. W trakcie spaceru przedstawimy fragmenty utworów poetyckich w kilku językach (polski, jidisz,rosyjski, ukraiński). Oprowadzanie odbędzie się w języku polskim i rosyjskim z wykorzystaniem techniki multimedialnej (tablet, smartfon, urządzenia mobilne uczestników spaceru). Wydarzenie ma przyczynić się integracji rosyjskojęzycznych obcokrajowców w europejskim kręgu kulturowym. Tematyka i treść spaceru skierowana jest na przełamanie izolacji kulturowej, która często wiąże się z emigracją i zmianą środowiska. Słowo poetyckie łączy ludzi różnych kultur i różnych czasów. Na całym świecie znani są polscy artyści żydowskiego pochodzenia – Bruno Schulz, Julian Tuwim czy Jan Brzechwa, Zuzanny Ginczanki, Mordechaja Gebirtiga oraz Józefa Bau. Podczas spaceru uczestnicy będą mogli zobaczyć informacje w QR kodach na planie zwiedzania, można będzie zobaczyć fotografię oraz przeczytać po polsku i rosyjsku, biogramy, wiersze, zobaczyć multimedia.

OPROWADZENIE : dr Aleksandra Łagowska – urodzona w Żytomierzu na Ukrainie, w Polsce mieszka od 1999 roku. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych. Temat pracy doktorskiej „Proza poetycka Brunona Schulza w przekładach rosyjskich i ukraińskich”. Ma interesujące publikacje o tematyce przekładoznawczej m.in. w pismach „Estetyka i Krytyka”, „Rocznik Przemyski”. Pisze społeczno-polityczne artykuły do tygodnika „Przegląd”. Autorka cyklu “Najbliższy Wschód” w Krakowskim Forum Kultury (w ramach projektu Zakup Dzieł) poświęconych rozmaitej tematyce: o literaturze rosyjskiej i ukraińskiej. Przewodnik po Krakowie i pilot wycieczek. W ramach pracy przewodnickiej opracowuje autorskie trasy zwiedzania Krakowa śladami literatury oraz kultury dla turystów z Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz innych krajów rosyjskojęzycznych.

więcej informacji w wydarzeniu: https://fb.me/e/2OqikRo7o


NOC POEZJI 2021

Program „Krakowskie Noce” https://krakowskienoce.pl/

 

Miasto Kraków Magiczny Kraków, https://www.krakow.pl/

 

Kraków – Miasto Literatury UNESCO http://miastoliteratury.pl/

 

Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków w ramach marki Krakowskie Noce – Noc Poezji”.

Organizator: