Jung Warsze 2022
23 maja, 2022

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież w wieku od 7 do 14 lat na trzecią edycję bezpłatnych warsztatów edukacyjno –  artystycznych “Jung Warsze”. Zajęcia odbywają się co niedzielę między godz. 11 a 13 w Klubie Babel przy ul. Próżnej 5 w Warszawie.
Warsztaty obejmują różnorodną tematykę z dziedziny sztuki, kultury, ekologii oraz judaizmu i kultury żydowskiej.

W ramach zajęć, poza warsztatami stacjonarnymi, uczestnicy mają również okazję brać udział w bezpłatnych wyjściach kulturalnych oraz bezpłatnym tygodniowym programie wakacyjnym “Lato w Mieście”.
Warsztaty mają charakter praktyczny, a ich celem jest:

  • poznawanie kultury polskiej i żydowskiej poprzez wspólną i indywidualną pracę
    twórczą oraz świadome uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych
  • zgłębianie wiedzy z zakresu kultury i religii żydowskiej
  • kształtowanie otwartej i tolerancyjnej postawy oraz zwalczanie negatywnych
    stereotypów dotyczących mniejszości w Polsce
  • zapewnienie wartościowej, zupełnie bezpłatnej rekreacji i okazji do spróbowania
    różnego rodzaju twórczości artystycznej w miłej i bezpiecznej atmosferze 🙂

Podczas ubiegłorocznej edycji w ramach cotygodniowych zajęć nasi uczestnicy wzięli udział w warsztatach: judaistycznych (kultura i historia żydowska oraz historia Izraela), kulinarnych (z kuchni izraelskiej), wokalnych, reżyserskich, filmowych (z animacji po klatkowej),
plastycznych, hebraistycznych, aktorskich i improwizatorskich, dziennikarskich, międzykulturowych (z udziałem przedstawicieli mniejszości ukraińskiej i białoruskiej), arteterapeutycznych, sportowych, varsavianistycznych, ekologicznych i zerowaste.
Przez ostatnie dwa i pół roku udało nam się również przeprowadzić wiele warsztatów gościnnych m.in. podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim oraz w Prywatnej Szkole Lauder Morasha w Warszawie.

Naszymi instruktorami są młodzi pasjonaci, artyści i edukatorzy – studenci i absolwenci warszawskich uczelni wyższych: Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Sztuki Mediów), Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Orientalistyki, Judaistyki, Dziennikarstwa i
Medioznawstwa, Instytutu Kultury Polskiej) i Akademii Pedagogiki Specjalnej (Arteterapia).

 

W sprawie zapisów zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z koordynatorką programu –

Niną Nowakowską Tel. kom. 722 399 225, mail: nina.karo.n@gmail.com

 

 

Projekt “Jung Warsze” realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji