TSKŻ
Spotkanie autorskie z Anną Frajlich
31 maja, 2022

8 czerwca o godz. 18:00, zapraszamy do Klubu Babel na spotkanie autorskie z Anną Frajlich – poetką, prozaiczką, eseistką i literaturoznawczynią, wykładowcą języka polskiego i literatury polskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Anna Frajlich Polskę opuściła po antysemickiej nagonce Marca 1968 r. Współpracowała m. in. z Radiem Wolna Europa, paryską „Kulturą”, nowojorskim „Przeglądem Polskim” (ówczesnym tygodniowym dodatkiem „Nowego Dziennika”) i „Tygodnikiem Nowojorskim”. Otrzymała wiele nagród, m.in. nagrodę Fundacji Kościelskich, nagrodę Fundacji Władysława i Nelly Turzańskich oraz nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Jej twórczość tłumaczona była na wiele języków, m.in. niemiecki, angielski, francuski, litewski, rumuński, czeski, rosyjski, jidysz i hebrajski. Poetka opublikowała właśnie  dwa kolejne tomy swoich wierszy: „Wiersze zebrane tom 1 Przeszczep” oraz „Wiersze zebrane tom 2 Powroty”

Spotkanie poprowadzi: Hanna Giza – dziennikarka znana głównie z prowadzenia audycji radiowej pod nazwą “Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego”. Była związana z Polskim Radiem przez niemal 30 lat, gdzie zajmowała się przede wszystkim publicystyką społeczną i kulturalną, szczególnie promocją literatury i popularyzacją nauki. Przeprowadziła niezliczoną liczbę wywiadów a najważniejsze z Umbertem Eco, Władimirem Bukowskim, Stanisławem Lemem, Rogerem Penrose’em, Aleksandrem Wolszczanem, Normanem Daviesem, Ryszardem Kapuścińskim, Hanną Krall, Anną Frajlich, Jerzym Giedroyciem, Günterem Grassem i Robertem Zubrinem.