TSKŻ
10 czerwca, 2016

[:pl]

TSKŻ czuje się depozytariuszem pamięci o kilkusetletniej historii polskich Żydów i aktywnie w tej kwestii działa od 66 lat, podtrzymując tradycję i kulturę żydowską również w najgorszych momentach powojennej historii Polski. W ostatnich dniach jesteśmy świadkami szokującej dla nas, jako dla największej organizacji polskich Żydów eskalacji konfliktu wokół siedziby Teatru Żydowskiego i pragniemy wyrazić nasze stanowisko w sprawie.

Budynek powstał w 1970 r. z dotacji American Jewish Joint Distribution Committee, a nie z pieniędzy publicznych. Tak jak teraz, nowy, planowany budynek powstaje z funduszy naszej organizacji. Od dziesięcioleci Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, największa organizacja polskich Żydów, sprawowało pieczę nad działalnością tego budynku i znajdującej się w nim sceny – jest i pozostanie to jednym z fundamentów naszej misji. Rozumiemy i podzielamy również przywiązanie załogi Teatru oraz widzów do miejsca, jakie Teatr od lat zajmuje przy placu Grzybowskim. Dlatego stanowczo i zdecydowanie przeciwstawiamy się głosom, które podważają dobrą wolę naszej organizacji oraz wybranego przez nas partnera, firmy Ghelamco Poland w stosunku do Teatru Żydowskiego. Zarzuca się tu bezduszność, wyrzucanie aktorów na bruk, dbanie o interes własny, działanie na szkodę sztuki i kultury żydowskiej. Podkreślamy, że Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce jako organizacja żydowska, nie może zgodzić się z takim przedstawianiem sprawy i sprzeciwia się medialnej nagonce, która tylko podnosi temperaturę emocji wokół Teatru Żydowskiego, a nie zmierza do jej rzetelnego wyjaśnienia, czy rozwiązania problemu.

Teatr Żydowski w ubiegłym tygodniu poinformował o zawieszeniu działalności. Było to uzgodnione z właścicielem budynku. Problemy techniczne, o jakich Dyrekcja lakonicznie wspomniała w swoim oświadczeniu, to niestety skutek wieloletnich zaniedbań, które wykazała inspekcja Nadzoru Budowlanego, nakazując natychmiastowe zamknięcie obiektu dla pracowników i widzów. Jako były właściciel budynku mieliśmy świadomość tych problemów i wielokrotnie o nich alarmowaliśmy. Wraz z działką i budynkiem spadły one na obecnego właściciela, firmę Ghelamco Poland.

W tym tygodniu chaotyczne działania administracyjne tę decyzję Nadzoru Budowlanego  zawiesiły, co nie oznacza, że problemy w lokalu nagle zniknęły! Z niepokojem odebraliśmy nieodpowiedzialną w naszej ocenie decyzję Dyrekcji Teatru, by wbrew rozsądkowi i względom bezpieczeństwa zapraszać widzów do Teatru, w którym występują zagrożenia pożarowe! W pełni wspieramy obecnego właściciela nieruchomości w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w budynku.

Podkreślamy stanowczo, że aktorzy nie musieliby występować na placu przed Teatrem, a drzwi do niego byłyby otwarte dla widzów, gdyby nie zaniechania i bierna postawa obecnej Dyrekcji Teatru.

Od 2011 roku Dyrekcja Teatru była wielokrotnie wzywana do uregulowania kwestii przeciwpożarowych, a od 2014 roku, kiedy wygasła umowa najmu, niestety nie zadbała o ciągłość działania teatru, odmawiając podpisania nowej umowy pomimo apeli, i obecnie nie posiada tytułu prawnego do lokalu! Ponadto TSKŻ i później Ghelamco jako nowy właściciel prosili wielokrotnie o uzgodnienie sposobu doprowadzenia pomieszczeń Teatru do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi. Dyrekcja nawet się do tego nie odniosła, wręcz zarzuciła nam rzekomość wskazanych zagrożeń, choć wskazują na nie kontrole i nakazy Straży Pożarnej!

Pragniemy przypomnieć, że nasza organizacja oraz Ghelamco Poland zawarły z Teatrem Żydowskim porozumienie jeszcze w 2014 roku, w myśl którego powstanie nowy obiekt, w którym Teatr ma zagwarantowaną siedzibę na placu Grzybowskim na dziesięciolecia. Wypracowaliśmy model współpracy publiczno-prywatnej, który wszystkim przynosi korzyści. Teatr będzie miał nowoczesną scenę, TSKŻ i inne organizacje żydowskie – nową siedzibę, która umożliwi realizację ich misji, a inwestor – wybuduje nieruchomość biurowo-usługową. Chcemy, by na placu Grzybowskim powstała godna wizytówka kultury żydowskiej. Bez doświadczenia i funduszy inwestora strategicznego realizacja tego projektu –  nowej siedziby dla nas i dla Teatru, nie byłaby możliwa ze względu na nasze ograniczenia finansowe. Co więcej nowa siedziba Teatru powstanie bez udziału funduszy publicznych. Obecna dyrekcja Teatru Żydowskiego brała udział we wszystkich rozmowach, negocjacjach i podpisała porozumienie zawarte między TSKŻ, Ghelamco Poland przy udziale Urzędu m.st. Warszawa.

Kulisy sprawy oraz wszelka dokumentacja dotycząca projektu: http://www.nowasiedziba.tskz.pl

[:]