07 czerwca, 2016

[:pl]

Wspólne oświadczenie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz Ghelamco Poland w sprawie Teatru Żydowskiego.

Warszawa, 7 czerwca 2016 r.

 

OŚWIADCZENIE

Stanowisko TSKŻ i Ghelamco Poland

Co się zmieniło w sprawie Teatru Żydowskiego?

Dnia 30 maja 2016 r. firma Ghelamco Poland jako właściciel budynku otrzymała decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB), który nakazał natychmiast wyłączyć z użytkowania część budynku przy placu Grzybowskim zajmowaną przez Teatr Żydowski. Ta decyzja potwierdziła w pełni ekspertyzy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, konstrukcji oraz instalacji, o których informowaliśmy już w marcu 2016 r. Na konieczność weryfikacji ekspertyz wskazywał sam Teatr Żydowski.Już w marcu wezwaliśmy Teatr do usunięcia nieprawidłowości i wstrzymania organizacji spektakli w budynku, który nie jest bezpieczny dla widzów, aktorów oraz obsługi. Po inspekcji PINB proces wydania decyzji trwał ponad miesiąc. Na wniosek Teatru Żydowskiego z piątku 3 czerwca, do sprawy odniósł się już w sobotę, 4 czerwca Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jego postanowienie nie oznacza jednak, że problemy związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w budynku zostały rozwiązane.  WINB dopiero wstępnie zapoznał się z dokumentacją i będzie badał, czy zasadnym jest, że budynek grozi zawaleniem.

Czy w związku z postanowieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego z dnia 6. czerwca 2016 r. Teatr Żydowski może dalej funkcjonować w budynku?

Nie, Teatr łamie przepisy i funkcjonując w tym lokalu w jego obecnym stanie nadal naraża bezpieczeństwo, zdrowie i życie widzów oraz pracowników. W budynku nadal nie jest bezpiecznie. Wykazały to ekspertyzy i potwierdziła decyzja oraz inspekcja PINB. Postanowienie WINB jej nie unieważnia, po prostu jeszcze raz badana będzie kwestia, czy budynek nie grozi zawaleniem, a WINB dopiero wstępnie zapoznał się z dokumentacją. Natomiast nikt nie kwestionuje, że ta część budynku nie spełnia elementarnych norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego i nie zapewnia widzom w razie pożaru odpowiedniej ewakuacji. Stanowczo nie wyrażamy więc zgody na organizację w tej części budynku jakichkolwiek wydarzeń o charakterze publicznym do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości oraz wypełnienia zaleceń Straży Pożarnej z 2011 roku, które do tej pory nie zostały zrealizowane pomimo braku zgody na ich wykonanie w późniejszym terminie.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo w budynku?

To na właścicielu budynku, czyli Ghelamco Poland, spoczywa pełna odpowiedzialność karna w sytuacji jakiegokolwiek wypadku w budynku.

Natomiast Teatr Żydowski działa samowolnie, nie ma nawet umowy najmu, wygasła ona dwa i pół roku temu. Ponadto od 2011 r. Dyrekcja Teatru nie zastosowała się do nakazów Straży Pożarnej, nie wykonywała modernizacji i lekceważy wszelkie zalecenia, co doprowadziło do aktualnej sytuacji.

Ghelamco Poland i TSKŻ planuje otwarte spotkanie z załogą Teatru, która nie jest rzetelnie informowana o całej sytuacji przez Dyrekcję Teatru.

Ogrodzenie i tablice ostrzegawcze – dlaczego pozostały?

Decyzja PINB o wyłączeniu obiektu z użytkowania zobligowała nas do umieszczenia tablic ostrzegawczych. To nie jest płot ogradzający wejście do Teatru – tylko nośnik dla tablic ostrzegawczych i nie zostanie on usunięty. W budynku nadal nie jest bezpiecznie, nie spełnia on norm przeciwpożarowych, a sprawa wytrzymałości jego konstrukcji jest nadal badana. Jesteśmy świadomi zagrożeń istniejących w tej części budynku i jako jego właściciel jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo wszystkich osób tam przebywających.

 Co dalej z Teatrem Żydowskim?

Toczy się postępowanie administracyjne w tej sprawie. Dostosujemy się do decyzji właściwych organów, nie mniej jednak nasze stanowisko pozostaje niezmienne – w lokalu zajmowanym przez Teatr jako instytucję publiczną musi być bezpiecznie.

Ghelamco oraz TSKŻ niezmiennie potwierdzają gotowość podjęcia wszelkich działań mających na celu umożliwienie działań Teatru w obecnych pomieszczeniach, ale tylko po uzgodnieniu i przeprowadzeniu wymaganych modernizacji. Wymaga to podjęcia wspólnych działań przez Dyrekcję Teatru oraz m.st. Warszawa.

Natomiast TSKŻ we współpracy z Ghelamco Poland planują zrealizować na działce przy placu Grzybowskim 12/14/16 nową siedzibę dla TSKŻ z przestrzenią dla Teatru Żydowskiego, który zajmie 70% powierzchni tej inwestycji. Teatr nie zmieni adresu, pozostanie w tym samym miejscu, do którego przywiązali się widzowie – taki jest nasz wspólny cel. TSKŻ pokryje w całości koszt budowy inwestycji – czyli blisko 56 milionów złotych. Dodatkowo, za kwotę 13 milionów złotych Ghelamco sfinansuje wyposażenie dla Teatru Żydowskiego. Warszawa bez istotnego udziału funduszy publicznych otrzyma jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie służący promocji kultury żydowskiej. Jest to bezprecedensowe przedsięwzięcie i szansa dla Teatru Żydowskiego na nowoczesną scenę na placu Grzybowskim w Warszawie. Nowa siedziba może powstać w ciągu 18-24 miesięcy od momentu uzyskania pozwolenia na budowę.

Gdyby inwestycja nie była od pięciu lat uporczywie wstrzymywana przez zaniechania i bierną postawę obecnej Dyrekcji Teatru, już dzisiaj widzowie mogliby korzystać w tym miejscu z nowoczesnej sceny – zrealizowanej bez istotnego wkładu pieniędzy publicznych.

 Pełna dokumentacja pokazująca proces przygotowania projektu oraz bieżące informacje znajdują się
na stronie www projektu: http://www.nowasiedziba.tskz.pl/
oraz na profilu Facebook TSKŻ: https://www.facebook.com/TSKZwP/

 

 

 

 [:]