04 marca, 2018

[:pl]

5 marca w Klubokawiarni Babel, odbędą się trzy spotkania z emigrantami Marca ’68 – z dr Jaffem Schatzem, dr Leopoldem Soblem oraz Janem Lecem.

godz. 18:30 dr. Jaff Schatz: „U kresu drogi – społeczność żydowska w przeddzień Marca 1968″.

godz. 19:00 dr. Leopold Sobel: „Emigracja żydowska pokolenia Marca 68 a Polska. Relacje „Love – hate” na przestrzeni 50 lat”.

godz. 20:00 Jan Lec „Mój dom, mój świat, moje miasto”.

Spotkania poprowadzi Artur Hofman – Przewodniczący TSKŻ

Na spotkania wstęp wolny.

Zapraszamy!

————————————————————————————

Dr Jaff Jacek Schatz, socjolog i historyk, autor m.in. „The Generation. The rise and fall of Jewish communists of Poland”, założyciel i wieloletni szef Instytutu Kultury Żydowskiej w Szwecji. Jaff Schatz na spotkaniu pod tytułem “U kresu drogi – społeczność żydowska w przeddzień Marca 1968” przedstawi zarys obrazu społeczności żydowskiej w Polsce w latach 60-tych, jej trendów rozwojowych oraz cech specjalnych na tle ówczesnego społeczeństwa i systemu.

Dr Leopold (Poldek) Sobel urodził się w 1946 r. w Warszawie. Wychowywał się we Wrocławiu w środowisku żydowskim oraz w Warszawie, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. W 1964 r. wyemigrował sam do Izraela, gdzie w latach 1965-67 służył w IDF, także podczas Wojny 6-dniowej oraz jako rezerwista w Wojnie na Wycieńczenie. Po ukończeniu w 1972 r. pierwszego stopnia na Wydziale Historii Uniwersytetu w Tel Avivie, doktoryzował się na Uniwersytecie w Leeds. Pracował w Wielkiej Brytanii na posadzie państwowej oraz jako tłumacz. Po przejściu na emeryturę przeprowadził się do Szwecji, gdzie mieszka obecnie. Od 1998 zaangażowany w Reunion68 a od 2002 wraz z kolegami wydaje kwartalnik dla emigracji pomarcowej pt. PLOTKIES. Od dłuższego czasu zbiera różnorodne materiały (zdjęcia, opowiadania, dokumenty, przeprowadza wywiady) dotyczące Emigracji Pomarcowej.

Podczas wykładu „Emigracja żydowska pokolenia Marca ‘68 a Polska. Relacje „Love – hate” na przestrzeni 50 lat.” przedstawi przegląd postaw i relacji istniejących w łonie emigracji pomarcowej w odniesieniu do Polski w latach 1968-89 i 1989-2018, na podstawie obserwacji, relacji ustnych oraz mało znanych dokumentów.

[:]