05 kwietnia, 2017

[:pl]„Przewodnik po żydowskim Wrocławiu” to pierwsza tego typu publikacja w całości poświęcona wrocławskim Żydom – zarówno ich dziedzictwu kulturowemu, jak i współczesnemu życiu wspólnoty żydowskiej. Można w nim odnaleźć informacje dotyczące różnych aspektów życia tej społeczności – religijnego, kulturalnego, społecznego, politycznego i gospodarczego.

W przewodniku został podkreślony istotny wkład wrocławskich Żydów w rozwój miasta oraz szczególna rola, jaką Wrocław odegrał dla Żydów niemieckich w XIX i XX w. oraz Żydów polskich w pierwszych latach po II wojnie światowej. Osoby autorów – od lat związanych z wrocławskim środowiskiem żydowskim – gwarantują nie tylko merytoryczną rzetelność publikacji, ale także znajomość szeroko rozumianej specyfiki żydowskiej.

W publikacji znalazły się propozycje tras turystycznych związanych z historią żydowską i przybliżające dzieje najważniejszych obiektów oraz zasłużonych dla społeczności żydowskiej postaci. Autorzy uwzględnili także stan obecny – działalność organizacji żydowskich oraz instytucji związanych z dziedzictwem kulturowym Żydów we Wrocławiu. Szczególnym walorem przewodnika jest bogaty materiał ilustracyjny zawierający m.in. przedwojenne zdjęcia archiwalne (w tym także obiektów nieistniejących), a także zdjęcia dokumentujące życie tej społeczności po II wojnie światowej, pochodzące ze zbiorów prywatnych i archiwów organizacji żydowskich.

Publikacja ukazała się w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego, a jej partnerem koedycyjnym było Biuro Festiwalowe Impart 2016.

[:]