List otwarty do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
31 maja, 2024

Poniżej przedstawiamy treść listu otwartego skierowanego do Jego Magnificencji prof.dr.hab. Jacka Popiela Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, wystosowanego przez: Gminę Wyznaniową Żydowska w Krakowie, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce