14 lipca, 2016

[:pl]

Rzecznik Praw Obywatelskich pełni funkcję niezależnego organu ds. równego traktowania, do którego zadań należy m.in. ocena stanu przestrzegania tej zasady w oparciu o wyniki prowadzonych badań. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zlecił agencji badawczej PBS Sp. z o.o. przeprowadzenie badania dotyczącego przemocy motywowanej uprzedzeniami. 

Do badania zaproszone są osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat doświadczyły: przemocy, groźby lub zniszczenia mienia, mieszkają na terenie Warszawy oraz utożsamiają się w którąś z poniższych grup społecznych:

  • osoby LGBT,
  • osoby w wieku 65+,
  • osoby z  niepełnosprawnością,
  • osoby należące do mniejszościowych grup etnicznych/ narodowościowych
  • oraz wszystkie osoby, które doświadczyły przemocy, groźby lub zniszczenia mienia i nie przynależą do żadnej z powyższych grup.

Udział w badaniu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane podczas rozmowy, która potrwa ok. 30 minut. Pracownicy PBS mogą odwiedzić osoby zainteresowane udziałem w badaniu w dogodnym dla nich miejscu na terenie Warszawy. Wszystkie zebrane informacje zostaną zaprezentowane jedynie w postaci zbiorczych opracowań statystycznych i posłużą tylko i wyłącznie do celów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aby umówić się z ankieterem na wzięcie udziału w ankiecie należy skontaktować się z koordynatorem projektu: Mileną Kocoń 696 471 227, 58 555 45 75 lub mailowo: milena.kocon@pbs.pl.

Jest to pierwsze badanie tego typu w Polsce, odnoszące się do sytuacji osób należących do wybranych grup społecznych, które doświadczyły określonych przestępstw. Badanie ma charakter pilotażowy, ale jego wyniki pozwolą na wyciągnięcie pierwszych wniosków dotyczących skutków przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

Państwa udział jest kluczowy dla powodzenia projektu. Wnioski z badania zostaną ujęte w raporcie końcowym Rzecznika Praw Obywatelskich. Na ich podstawie zostaną opracowane rekomendacje dla organów władzy publicznej.

 

 [:]