Składka członkowska w 2022 r.
07 lutego, 2022

W związku z uchwałą podjętą przez  Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów TSKŻ w dniu 13 czerwca 2021 roku informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku zmianie uległa wysokość składki członkowskiej i obecnie wynosi ona 50 zł za rok.

Składki można uregulować bezpośrednio w Oddziale lub przelewem na konto (każdy z Oddziałów posiada oddzielny numer konta, aby uzyskać aktualne dane do przelewu prosimy o kontakt ze swoim Oddziałem).