TSKŻ
Rosz ha Szana – Międzynarodowy Festiwal Europejska Muzyka Kompozytorów Żydowskich
20 września, 2020

W dniach 18 i 19 września w Agroturystyce Forteca w Uciechowie odbył się Międzynarodowy Festiwal Europejska Muzyka Kompozytorów Żydowskich. Tegoroczny Festiwal wpisał się w obchody święta Rosz Ha Szana. Organizatorem wydarzenia był Oddział TSKŻ w Dzierżoniowie

W dniu 18.09.2020 r. wystąpili artyści Dolnośląskich Salonów Muzycznych, w pierwszym koncercie „EUROPEJSKA MUZYKA KOMPOZYTORÓW ŻYDOWSKICH” w składzie: Bartosz Nowak – tenor, Jerzy Owczarz – fortepian oraz Maurycy Huf – fortepian.

W dniu 19.09.2020 r. w drugim koncercie „DREILÄNDERRECKKONZERT” wystąpili: Jerzy Owczarz – fortepian oraz kwartet smyczkowy im. Scharwenki w składzie: Petr Matêjâk – I skrzypce (CS), Annette Rösell – II skrzypce (DE), Rêka Szabó – altówka (DE) i Leon Szostakowski – wiolonczela (DE).

W trzecim koncercie  „VEČERNÍ PÌSNĔ” wystapili: Monika Kolasa-Hadlikowá – mezzosopran, Lidia Grzanka-Urbaniak – wiolonczela oraz Michał Michalski – fortepian.

Spotkania prowadził Marek Huf z TSKŻ Dzierżoniów.
Integralną częścią koncertu był komentarz słowny prowadzony przez dyrektora Dolnośląskich Salonów Muzycznych Jerzego Owczarza, opisujący dzieje żydowskich kompozytorów, to jak ich twórczość inspirowała innych artystów oraz ich rolę w środowisku muzycznym.

Zachęcamy do obejrzenia reportażu zrealizowanego przez Telewizję Sudecką

https://www.youtube.com/watch?v=5u8YVyRd9oo&feature=youtu.be

Wydarzenie dofinansowano ze środków Fundacji JDC JOINT

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji