TSKŻ
Patronat TSKŻ – wernisaż wystawy “Byli naszymi sąsiadami – kutnowscy Żydzi”
21 lutego, 2023

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej  i Archiwum Państwowe w Płocku oraz partnerzy: Kutnowski Dom Kultury, Muzeum Regionalne w Kutnie i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie zapraszają  na wernisaż wystawy pt. Byli naszymi sąsiadami – kutnowscy Żydzi, która odbędzie się w dniu  1 marca 2023 roku (środa) o  godz.17.00, w  Kutnowskim Domu Kultury. Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Żydów w Polsce objęło wystawę patronatem honorowym.

Wystawa czynna: 1.03.2023 – 30.04.2023

Słowo wprowadzające do wystawy dr Janusz Pawlak

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu pn. „Byli naszymi sąsiadami – kutnowscy Żydzi” dofinansowanego ze środków  Stowarzyszenia  Żydowski  Instytut  Historyczny  w  Polsce

Opracowanie merytoryczne: Bożena Gajewska / Projekt wystawy:  ZAZA Projekt Paulina Andryszczak

Wstęp wolny

Organizatorem projektu jest  jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Honorowy Patronat nad projektem  i wystawą przyjęli: Prezydent Miasta Kutno, Miasto Bat Yam (Izrael) – miasto partnerskie Kutna, Kutnowska Rada Pamięci Narodowej, Jewish Kutno Group (potomkowie kutnowskich Żydów) oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Współorganizatorem wystawy jest Archiwum Państwowe w Płocku. Partnerami w projekcie są: Muzeum Regionalne w Kutnie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury.

Aby zachęcić Was do obejrzenia czasowej  wystawy edukacyjnej pt. „Byli naszymi sąsiadami – kutnowscy Żydzi” warto zacytować następujące słowa rabina Byrona L. Sherwina: “Tylko wtedy, gdy zrozumie się to, co istniało w Polsce przed Holokaustem, można naprawdę dostrzec rozmiary straty”. Te słowa dobrze charakteryzują to, stało się w Kutnie podczas II wojny światowej i niemieckiej okupacji. Strata, jaką poniosło nasze miasto, Kutno, wskutek Zagłady społeczności żydowskiej, jest ogromna. Uświadomimy ją sobie tylko wtedy, gdy poznamy choć w  niewielkim wymiarze historię kutnowskich Żydów, ich wielki wkład w życie gospodarcze naszego miasta, w kulturę i naukę, w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Historię naszych żydowskich sąsiadów sprzed 1939 roku…

Warto przeznaczyć kilka kwadransów własnego czasu, by  spojrzeć na dzieje społeczności żydowskiej, która w Kutnie żyła przez kilkaset lat, znając swoje korzenie, i która współtworzyła nasze miasto dla następnych pokoleń.

Warto spojrzeć na fotografie byłych mieszkańców Kutna, którzy walczyli na wielu frontach podczas II wojny światowej, tworzyli państwo Izrael i walczyli o jego niepodległość.

Warto też uświadomić sobie, że oprócz Szaloma Asza, który  jest najbardziej znaną na świecie osobą urodzoną w Kutnie, są także inni żydowscy mieszkańcy Kutna, których historia życia jest niezwykła.

Warto też zapoznać się z historią żydowskich mieszkańców Kutna i ich potomków, którzy żyjąc w różnych stronach świata nigdy nie zapominali, skąd pochodzą. Pokolenie Ocalałych i ich rodziny utworzyło Księgę Pamięci Kutna, z której my, żyjący tu i teraz, możemy się dowiedzieć, jakie były losy kutnowskich Żydów. Zobaczycie o czym opowiada ta Księga… Następne pokolenie potomków kutnowskich Żydów utworzyło Jewish Kutno Group, które pielęgnuje pamięć o kutnowskiej społeczności żydowskiej, utworzyło i prowadzi bogatą w treści stronę internetową o żydowskim Kutnie.  O tym także opowiada ta wystawa…

Zatem spotkajmy się na wernisażu wystawy 1 marca 2023 roku o godz. 17.00 w siedzibie Kutnowskiego Komu Kultury, by wspólnie spróbować poznać i zrozumieć bogactwo kilkusetletniego dziedzictwa żydowskiego w Kutnie, bezpowrotnie utraconego podczas Zagłady, a wtedy bez trudu  dostrzeżemy rozmiary strat.

 

Bożena Gajewska

Koordynatorka projektu i autorka wystawy „Byli naszymi sąsiadami – kutnowscy Żydzi”.

Liderka Dialogu