Odsłonięcie wojennej mogiły Inteligencji Żydowskiej w Częstochowie
26 czerwca, 2023
14 czerwca, w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady uroczyście odsłonięto po odnowieniu wojenną mogiłę Inteligencji Żydowskiej zamordowanej przez hitlerowskich okupantów 20 marca 1943 roku.

W wydarzeniu zorganizowanym przez częstochowski oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce uczestniczyli między innymi przedstawiciele Ambasady Izraela w Polsce, władze miasta oraz władze samorządowe a także przedstawiciele częstochowskich stowarzyszeń i fundacji skupionych w Partnerstwie na Rzecz Aktywności Lokalnej – “Stare miasto – Nowe życie”
 Alon Goldman, przewodniczący Związku Żydów Częstochowian w Izraelu, dziękował za kultywowanie pamięci i dbanie o miejsca pochówku żydowskiej społeczności.
Prowadząca uroczystość Izabela Sobańska-Klekowska z częstochowskiego TSKŻ dziękowała za zorganizowanie cyklu akcji edukacyjnych, podczas których częstochowska młodzież porządkowała cmentarz żydowski.
Składam podziękowanie za zrozumienie, za przyczynienie się do ocalenia od zapomnienia i zniszczenia obiektu zabytkowego, za odwagę, tolerancję, za zorganizowanie dla młodzieży lekcji żywej historii na cmentarzu, który jest ostatnią namacalną częścią spuścizny kulturowej Żydów częstochowian – mówiła szefowa częstochowskiego oddziału.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie podziękowań  dla dziewięciu częstochowskich szkół uczestniczących w akcji edukacyjnej i sprzątania zabytkowego Cmentarza Żydowskiego w Częstochowie . Akcja trwała 2 tygodnie i była zorganizowana przez Wydział Edukacji UM, TSKŻ Częstochowa,Chrześcijańską Fundację Adullam oraz Społecznego Konsultanta Pana Prezydenta Miasta Częstochowy do spraw Społeczności Żydowskiej Panią Jolantę Urbańską pod Honorowym patronatem Pana Alona Goldmana .

Koordynatorką akcji edukacyjnej z ramienia szkół była dyrektor Zespołu Szkół in gen. Władysława Andersa w Częstochowie Pani Iwona Brzezowska.

 Na koniec pierwszej części uroczystości zostały zapalone znicze pod mogiłą częstochowskich członków ŻOB i innych cywilnych ofiar częstochowskiego getta w 80. rocznicę likwidacji Małego Getta. Znicze złożyli: Dyrektor ds. Dyplomacji Publicznej w Ambasadzie Izraela w Polsce: p. Elena Lagutin, Alon Goldman oraz Delegacje UM i członkowie TSKŻ.  Następnie głos zabrał Rabin Szychowski a swoją wypowiedź zakończył odmawiając modlitwę za ofiary częstochowskiego getta .

W imieniu rodzin pomordowanych Kadisz odmówił Alon Goldman,  następnie  modlitwę Ana Bekoach zaśpiewała Pani Monika Kamela przy akompaniamencie Pani Ludmiły Kostereckiej .

Po minucie ciszy w której wybrzmiał utwór na trąbce ” Śpij kolego “, a delegacje i poczty sztandarowe przeszły do miejsca gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie odrestaurowanej  mogiły inteligencji. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów.