TSKŻ
Oddziały TSKŻ uczciły pamięć bohaterów getta
19 kwietnia, 2021

19 kwietnia w 78. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, Odziały TSKŻ w Częstochowie, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie, Wałbrzychu oraz Wrocławiu oddały hołd bohaterskim powstańcom.

Częstochowa

Jak co roku dnia 19 kwietnia o godz. 17:00 pod pomnikiem Ofiar Częstochowskiego Getta w Częstochowie uczciliśmy  78. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim poprzez uroczyste złożenie kwiatów. Delegacja składzie: Wiceprezydent Ryszard Stefaniak, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jolanta Urbańska oraz asysta funkcjonariuszy Straży Miejskiej   oraz delegacja TSKŻ Częstochowa oddali cześć ofiarom Warszawskiego Getta. Każdy uczestnik złożył też symbolicznego żonkila  na monumencie wspominając  Marka Edelmana od którego akcja edukacyjna się rozpoczęła.

fot. Łukasz Kolewiński


Gdańsk

W 78 Rocznicę Wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim delegacja Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce złożyła kwiaty na cmentarzu żydowskim w Sopocie.W tym szczególnym dniu jesteśmy myślami i w duchu pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach o poświęceniu, heroizmie.

Gliwice

Przedstawicielki  gliwickiego Oddziału TSKŻ, przewodnicząca Dorota Burchard oraz instruktorka Grażyna Wikert-Unger, złożyły kwiaty i zapaliły znicz pod tablicą upamiętniającą spaloną synagogę.


Kraków

Na okoliczność upamiętniania rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, krakowski oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, złożył wiązanki kwiatów na symbolicznym grobie Sary Szenirer, znajdującym się na zniszczonym przez Niemców cmentarzu żydowskim przy ul. Jerozolimskiej 25.Sara Szenirer była pionierką nauczania żydowskich dziewcząt. Jej działalność zyskała wielu naśladowców, gdyż już w 1937 roku powstało ok. 250 szkół Bajs Jakow, które kształciły dziewczynki na całym świecie. Ze względu na swoją pionierską rolę w nauczaniu została nazwana Matką Izraela.


Szczecin

Delegacja Oddziału TSKŻ w Szczecinie upamiętniła 78 rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Przed tablicę upamiętniającą spaloną synagogę przybyła też p.Małgorzata Dzieciniak z Impresariatu Artystycznego “Kultura ze smakiem”


Wałbrzych


Wrocław

W dniu 19 kwietnia 2021 roku we Wrocławiu pod pomnikiem Bohaterów Geta Warszawskiego odbyła się uroczystość złożenia wieńców i kwiatów oraz zapalenia zniczy. W związku z okresem pandemicznym charakter upamiętnienia 78 rocznicy powstania był kameralny ale pomimo tego hołd powstańcom złożyli Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, pełnomocnik Wojewody Wrocławskiego Joanna Bradke, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Wrocławskiej Klara Kołodziejska -Połtyn, przewodniczacy TSKŻ Wrocław Aleksander Rotsztejn oraz będący uczestnikami uroczystości członkowie TSKŻ Wrocław oraz mieszkańcy Wrocławia.