TSKŻ
07 kwietnia, 2016

[:pl]

Stanowisko w sprawie wezwania Teatru Żydowskiego do zawieszenia działalności w związku z zagrożeniami w części budynku przy pl. Grzybowskim 12/16 do czasu ich usunięcia Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani przez właściciela budynku – firmę Ghelamco Poland, o wezwaniu Teatru Żydowskiego do bezzwłocznego zaprzestania działalności, w szczególności zaprzestania organizacji jakichkolwiek przedstawień lub innych wydarzeń o charakterze publicznym w pomieszczeniach budynku przy placu Grzybowskim 12/16, do czasu wyeliminowania przez teatr występujących zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, w związku z ich wskazaniem w przeprowadzonych przez właściciela ekspertyzach technicznych.

Firma Ghelamco Poland sfinalizowała zakup gruntu od Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w październiku 2015 r. i tym samym stała się właścicielem obiektu przy pl. Grzybowskim 12/16 w Warszawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadziła brakujące ekspertyzy stanu technicznego i instalacji w części budynku zajmowanej przez Teatr Żydowski. W wyniku przeprowadzonych badań dotyczących: aktualnego stanu technicznego budynku, stanu instalacji elektrycznej oraz warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, stwierdzono niedopuszczalny stan techniczny i instalacji w części budynku zajmowanej przez teatr stwarzający zagrożenie dla osób w nim przebywających.

Naszym priorytetem jako największej żydowskiej organizacji w Polsce, pozostaje ochrona żydowskich instytucji oraz przede wszystkim troska o życie naszych współpracowników, gości oraz licznej widowni Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich. Wyrażamy nadzieję, że teatr sprawnie wyeliminuje wszystkie występujące zagrożenia, by jego działalność mogła zostać szybko wznowiona.

Nowa siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce i Teatru Żydowskiego przy pl. Grzybowskim 12/16

Naszą intencją od zawsze była jak najlepsza współpraca z Teatrem Żydowskim, dlatego jednym z naszych nadrzędnych celów jest realizacja nowej siedziby TSKŻ oraz nowoczesnej przestrzeni dla teatru, która pozwoli polepszyć jego warunki lokalowe i podnieść poziom bezpieczeństwa. Ponad wszystko naszą wolą jest zachowanie historycznej lokalizacji Teatru Żydowskiego na placu Grzybowskim i stabilne prowadzenie działalności przez teatr przez najbliższe kilkadziesiąt lat.

W 2010 r. m.in. ze względu na poziom wyeksploatowania budynku podjęliśmy decyzję o znalezieniu inwestora strategicznego, który pomógłby nam podnieść jakość powierzchni wykorzystywanej na nasze cele statutowe i dostosować ją do współczesnych standardów. Wtedy też nawiązaliśmy współpracę z firmą Ghelamco, która nie tylko doradziła nam, jak efektywniej wykorzystać działkę, na której znajduje się nieruchomość, ale również wykazała się niezwykłą wrażliwością dla genius loci tego budynku i miejsca, wszelkich elementów historycznych otoczenia obiektu oraz priorytetowej dla nas kwestii zachowania ciągłości funkcjonowania teatru.

Ghelamco Poland, jako inwestor strategiczny wybrany przez TSKŻ, ma w planach realizację nowej inwestycji przy placu Grzybowskim 12/16, będącej siedzibą dla TSKŻ i Teatru Żydowskiego.

Proces przygotowania projektu nowej siedziby trwa od kilku lat, ze względu na chęć jak najlepszego dostosowania koncepcji budynku do potrzeb zajmujących go instytucji oraz wielostronnych konsultacji. Ghelamco jako inwestor zamierza w całości pokryć koszt budowy nowej siedziby TSKŻ i Teatru Żydowskiego za kwotę 63 mln zł. Inwestycja będzie mieć łącznie około 6 500 m2 powierzchni. Ponadto, za dodatkową kwotę 13 mln złotych deweloper sfinansuje wyposażenie dla Teatru Żydowskiego obejmujące m.in. nowoczesne rozwiązania akustyczne i oświetleniowe, technikę sceniczną oraz wyposażenie widowni. Będzie to bezprecedensowy w Polsce przykład zaangażowania się na taką skalę firmy prywatnej w budowę teatru publicznego. Do tej pory opracowano już kilka koncepcji budynku, prace nad ostatecznym projektem architektonicznym inwestycji nadal trwają.

Mając na względzie dobro Teatru Żydowskiego, zależy nam obecnie na jak najszybszym rozpoczęciu realizacji inwestycji przez firmę Ghelamco. Deweloper wkrótce planuje złożenie wniosku o wydanie warunków zabudowy. Budynek znajdujący się przy pl. Grzybowskim 12/16, w którym obecnie mieści się siedziba TSKŻ i Teatr Żydowski, nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie jest wpisany w Rejestr Zabytków, a m.st. Warszawa po uzgodnieniach z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało zgodę na jego rozbiórkę.

W celu utrzymania transparentności procesu realizacji nowej siedziby przy placu Grzybowskim 12/16 w Warszawie, na naszej stronie internetowej www.tskz.pl opublikowane zostały dokumenty dotyczące obiektu oraz pełne ekspertyzy oceniające stan techniczny i instalacji Teatru Żydowskiego, aby zobrazować Państwu powagę sytuacji i stopień zagrożenia wynikający ze stanu tej części budynku. Na stronie znajduje się także dokumentacja (pisma, opinie, umowy, wnioski, ekspertyzy oraz korespondencja) dotycząca procesu przygotowania nowej inwestycji oraz dodatkowe informacje o projekcie:www.nowasiedziba.tskz.pl

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce jest największą organizacją żydowską w kraju. Celem Towarzystwa jest zabieganie o pamięć przodków oraz dbanie o rozwój kultury żydowskiej w Polsce. Organizacja istnieje od 1950 roku i posiada 16 oddziałów na terenie całej Polski. Towarzystwo jest członkiem Europejskiego i Światowego Kongresu Żydów, a także od 2013 roku Israeli Jewish Congress. Przedstawiciel TSKŻ jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Więcej informacji na stronie www.tskz.pl.

Kontakt dla mediów:

Anna Kiedrzyńska-Tui

Rzecznik prasowy

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

Pl. Grzybowski 12/16

00-104 Warszawa

Tel. 22.620.05.54

Kom. 722.360.691

rzecznik@tskz.pl

[:]