TSKŻ
07 kwietnia, 2016

[:pl]Obchody 73. rocznicy powstania w Getcie Warszawskim

Uroczystości pod Pomnikiem Bohaterów Getta, wręczenie medali „Powstania w Getcie Warszawskim” oraz widowisko poetycko-muzyczne w Muzeum Niepodległości. We wtorek, 19 kwietnia br. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Stowarzyszenie Żydów Kombatantów, uczczą rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim.

Główny punkt obchodów – uroczystości pod Pomnikiem Bohaterów Getta rozpoczynają się o godz. 12.00. Udział w nich wezmą: przedstawiciele organizacji żydowskich, Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych, ambasadorowie, przedstawiciele polskich instytucji kultury, a także mieszkańcy stolicy. Następnie uczestnicy złożą kwiaty przy kolejnych miejscach pamięci, związanych z Gettem Warszawskim. Uroczystości zakończą się na Umschlagplatz. W uroczystych obchodach udział potwierdzili m.in. Prezydent RP, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ambasador Izraela w Polsce.

O godz. 17.00 w Muzeum Historii Żydów Polskich, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, uhonoruje medalami „Powstanie w Getcie Warszawskim” osoby zasłużone dla dialogu polsko-żydowskiego.

Obchody zakończą się widowiskiem poetycko muzycznym w Muzeum Niepodległości. Podczas koncertu usłyszeć będzie można utwory m.in. Jana Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina, Mieczysława Weinberga, Paula  Hindemitha,  a także poezję: Władysława Szlengla, Czesława Miłosza, Icyka Mangera.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce od początku swojego istnienia, czyli od 1950 r., jest depozytariuszem pamięci o Zagładzie polskich Żydów. Najważniejszą rocznicą, którą celebruje TSKŻ jest rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. Każdego roku, pod Pomnikiem na warszawskim Muranowie, członkowie TSKŻ gromadzą się, aby oddać hołd powstańcom.

Informacja o organizatorach:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce istnieje od 1950 r. Jest największą organizacją żydowską w kraju. Główne cele stowarzyszenia to integracja środowiska żydowskiego, działalność w obszarze kultury żydowskiej i języka jidysz oraz budowanie dobrych relacji polsko-żydowskich. Zarząd Główny ma siedzibę w Warszawie, a w 16 większych miastach Polski są oddziały stowarzyszenia. Organizacja wydaje miesięcznik „Słowo Żydowskie – Dos Jidysze Wort” w językach polskim i jidysz. Jest także członkiem Europejskiego i Europejskiego Kongresu Żydów oraz Israeli Jewish Congress, a także współpracuje z innymi organizacjami żydowskimi i polskimi. Od początku swojego istnienia dba o zachowanie pamięci o powstańcach z warszawskiego getta.

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej powstało w 1991 r. Zrzesza członków formacji wojskowych, byłych więźniów gett i hitlerowskich obozów, osoby, które przeżyły okupację na tzw. aryjskich papierach oraz Sybiraków – zesłańców i uciekinierów do ZSRR. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność społeczna i obrona interesów żydowskich kombatantów i ofiar Zagłady, troska o zachowanie pamięci o zbrojnym czynie żydowskim i walce o wolność i godność ludzką w okresie II wojny światowej w oddziałach partyzanckich i gettach, obozach koncentracyjnych i obozach pracy, łagrach i na zesłaniu.

Obchody rocznicy powstania w Getcie Warszawskim zorganizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Plakat_getto

[:]