TSKŻ
Rocznica wybuchu II wojny światowej
31 sierpnia, 2020

30 sierpnia 2020 roku, członkowie krakowskiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, złożyli na okoliczność rocznicy wybuchu II wojny światowej, symboliczne wiązanki kwiatów pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu w Krakowie znajdującym się na terenie byłego obozu KL Plaszow oraz pomnikiem Pomordowanych Pacjentów Szpitala w Kobierzynie.

 

 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji