04 lipca, 2016

[:pl]Poniżej publikujemy postanowienie Sądu Koleżeńskiego TSKŻ o zawieszeniu p. Gołdy Tencer w prawach członka naszego Towarzystwa na okres 6 miesięcy.

 

Sąd Koleżeński                                                                          Katowice 2016-06-18

TSKŻ w Polsce

 

Pani

Gołda Tencer

Członek TSKŻ

 

 

Sąd Koleżeński Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Zarządu Głównego TSKŻ

o wykluczenie Gołdy Tencer z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce

(Uchwała nr 13 z dn. 15 maja 2016r.)

na posiedzeniu w dn. 18 czerwca 2016r., w Katowicach, uznał wniosek za zasadny i  działając na podstawie & 42 ust.3, a następnie & 41 ust.3 Statutu TSKŻ postanowił:

 

Zawiesić w prawach członka TSKŻ

Gołdę Tencer

na okres sześciu miesięcy

 

uznając, że jest okres wystarczający, aby nawet najbardziej zajęta osoba, znalazła w swoim harmonogramie czas na spotkanie z członkami Sądu Koleżeńskiego w celu złożenia wyjaśnień, przekazania swojego stanowiska, bądź poddanie się próbie mediacji.

     W przypadku braku reakcji ze strony p. Gołdy Tencer, przez okres zawieszenia, Sąd przychyli się do wniosku Zarządu Głównego i wyrazi zgodę na wykluczenie jej z członkostwa, jako osoby działającej na szkodę Towarzystwa.

UZASADNIENIE

Na podstawie zebranych dokumentów, Sąd Koleżeński ustalił zasadność wniosku Zarządu Głównego o rozpoznanie sprawy.

     Sąd Koleżeński nie zamierza być Sądem Kapturowym, ale ma świadomość, że w chwili obecnej, w warunkach eskalującego konfliktu, o dobrej woli, chęci porozumienia mowy być nie może. Dlatego też podjął decyzję, o rozpoznaniu wniosku bez zawiadamianiai wysłuchania p.Gołdy Tencer, gdyż patrząc na prowadzone przez nią działania miał świadomość, że do spotkania nie dojdzie, a jedynym efektem będzie podanie do publicznej wiadomości faktu, że takie postępowanie zostało wdrożone i jak bardzo jest ono krzywdzące dla strony.

Sąd Koleżeński negatywnie ocenił postawę Gołdy Tencer, na podstawie następujących faktów:

– prowadzenie zakulisowych działań, mających na celu wpisanie budynku do rejestru zabytków, czy choćby na listę ewidencji zabytków. Dzieje się to już po zawarciu umowy o rozbiórkę starej i budowę nowej siedziby TSKŻ-u i Teatru. A to wskazuje na bezmyślne wręcz torpedowanie interesów tych OBU instytucji;

– brak reakcji p. Gołdy Tencer na stanowiska i opinie, jakie w chwili obecnej pojawiają się w mediach i komunikatorach społecznych;

– zaniechanie prostowania, czy dementowania wypowiedzi osób trzecich, które są niezgodne ze stanem faktycznym. Umieszczanie takich artykułów na stronach Teatru, w naszej ocenie, jest równoznaczne z podpisaniem się pod ich treścią;

– chociaż sama, teoretycznie, nie wypowiada się publicznie, to fakty podawane przez osoby trzecie, wskazują, że ich informacje pochodzą ze źródła bardzo dobrze znającego zagadnienie, zwłaszcza z punktu widzenia Teatru.

Nie służy to naszej działalności. Od artystki tej klasy nie takiej reklamy potrzebujemy, a wręcz nie życzymy jej sobie.

Dlatego Sąd Koleżeński postanowił, jak w sekwencji.

Od niniejszego orzeczenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów.

Odwołanie należy złożyć w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania.

 

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego                   Izabela Szpacenko

Zastępca                                                                     Jerzy Rozenstrauch

Członek                                                                      Hanna Katz-Wojciechowska[:]