01 lipca, 2016

[:pl]

Oświadczenie Przewodniczącego TSKŻ Artura Hofmana dotyczące piosenki zaprezentowanej w programie “Studio Ya Yo” skierowane do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A Jacka Kurskiego oraz Krzysztofa Czabańskiego Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

OŚWIADCZENIE

Niniejszym pragniemy wyrazić silne zaniepokojenie faktem powstania i wyemitowania na antenie TVP3 w dniu 26.06.16 piosenki, która została zaprezentowana w ramach programu “Studio YaYo”. Utwór mający zapewne w zamierzeniu jego twórców przybrać charakter satyryczny, jest faktycznie silnie antyżydowski. Wykonujący piosenkę Ryszard Makowski powiela znane z przeszłości jak najgorsze stereotypy. My Żydzi polscy nie jesteśmy pozbawieni poczucia humoru, często i chętnie śmiejemy się sami z siebie, czemu najlepszy dowód daje nasza bogata literatura. Ceniąc sobie bardzo wolność wypowiedzi, jesteśmy zdania, że w mediach publicznych, a także szerzej w dyskursie społecznym nie ma miejsca na tego typu „twórczość”, którą dobrze pamiętamy z najgorszych dla naszej społeczności czasów.

W imieniu członków  Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Żydów w Polsce,

Artur Hofman

Przewodniczący TSKŻ

Przedstawiciel Mniejszości Żydowskiej przy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

[:]