TSKŻ
Prenumerata “Słowa Żydowskiego”
22 grudnia, 2020

Zachęcamy do zamówienia prenumeraty “Słowa Żydowskiego” na 2021 rok.
Dzięki prenumeracie najnowszy numer “Słowa” trafi co miesiąc wprost do Państwa domów.


Prenumerata krajowa 100 PLN

na konto:

03 1020 1097 0000 7502 0287 4675

PKO BP SA Oddział 27 w Warszawie

Odbiorca/Wydawca: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ) ul. Bema 87, 01-233 Warszawa

Prenumerata zagraniczna 50 EUR

na konto:

PL 98 1020 4900 0000 8202 3276 9110

SWIFT: BPKOPLPW

W tytule przelewu należy podać: prenumerata „Słowa Żydowskiego”, imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres wysyłki.


Miesięcznik “Słowo Żydowskie” wydawane jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji