TSKŻ
Głos polskich Żydów w Europie – komu go brakuje?
02 lipca, 2021
Projekt TSKŻ- Głos polskich Żydów w Europie zaprasza na pierwsze spotkanie online poświęcone tematowi obecności głosu żydowskiej diaspory w Polsce, w Europie. Naszymi gośćmi będą: Alex Benjamin ( EJCC), Monika Krawczyk ( ŻIH) i  Edward Odoner (TSKŻ), moderacja – Klaudia Klimek (TSKŻ) (dyskusja w języku angielskim), spotkanie otwarte.

Start: 4.07.2021 | 12:00
 Zapraszamy na platformę ZOOM

 

Projekt realizowany wspólnie z European Jewish Association

 Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”