Dotacje MSWIA na 2023 rok
27 kwietnia, 2023

Miło nam poinformować, że w 2023 roku Towarzystwo Społeczno-Kulturalane Żydów w Polsce otrzymało dofinansowanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na działalność bieżącą w kwocie: 169 400 zł.

Dodatkowo TSKŻ otrzymał dotacje celowe na następujące zadania:

  • „Jung Warsze –  2023r.” Kwota dotacji: 28 280 zł
  • „Rocznice upamiętniające historię narodu żydowskiego – 2023r.” Kwota dotacji 92 600 zł
  • „Obchody świąt jako podtrzymywanie tradycji narodu żydowskiego – 2023 r.” Kwota dotacji: 117 400 zł
  • „Wydawanie miesięcznika „Słowo Żydowskie/ Dos Jidysze Wort”  – 2023 r.” Kwota dotacji: 295 000 zł
  • „Prowadzenie biblioteki TSKŻ dla zbiorów w językach jidysz i polskim –  2023 r.” Kwota dotacji: 21 500 zł
  • “Scena Muzyczna Klubu Babel”- 2023 r. Kwota dotacji: 40 000 zł

Dotacje te pozwalają nam utrzymać lokale klubowe w całej Polsce oraz prowadzić w nich działalność społeczno-kulturalną, a także realizować projekty służące podtrzymywaniu tożsamości żydowskiej wśród członków naszej społeczności.