TSKŻ

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy “Zachować tożsamość – Polacy przeciw wykorzenianiu świadomości narodowej w czasie II Wojny Światowej” stworzonej przez TSKŻ w opracowaniu Zbigniewa Rymarza i Jarosława Wojciechowskiego.

Poświęcona jest ona szeroko pojętej walce Polaków z próbami pozbawienia ich tożsamości narodowej i kulturowej, przez nazistowskich i radzieckich okupantów, w trakcie trwania II Wojny Światowej. Wystawa obejmuje także liczne wątki żydowskie – przypomnimy wiele postaci  i wydarzeń związanych z wojenną historią polskich Żydów.

Na wystawie wykorzystamy posiadane przez nas materiały archiwalne oraz te udostępnione od zaprzyjaźnionych osób prywatnych.

Otwarcie wystawy: 01.09.2021 roku w 82 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

 

 

 


 

 

Projekt powstał dzięki finansowaniu ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych