Aby pobrać ebook kliknij w okładkę

 

Zachęcamy do pobrania darmowego ebooka “Ślady Pamięci. Społeczność żydowska na Pomorzu Zachodnim do II Wojny Światowej” autorstwa dr Anny Bartczak. Publikację wydano z inicjatywy Oddziału TSKŻ w Szczecinie, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Publikacja ta nie powstałaby, a przynajmniej nie w tym roku, gdyby nie pandemia koronawirusa Covid 19, która zmusiła nas do zmiany planów związanych z realizacją projektu „Ocalmy pamięć – społeczność żydowska na pomorzu Zachodnim do zakończenia II Wojny Światowej”. Projekt stanowił kontynuację i rozszerzenie projektów realizowanych w 2019 roku, a mianowicie „Przywracanie pamięci – cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim”, w ramach którego w okresie od 15 września do 10 października 2019 roku zorganizowano trzy objazdy studialne poświęcone nielicznie zachowanym cmentarzom żydowskim, często będących jedynym śladem po żydowskich mieszkańcach, którzy padli ofiarą nazistowskich prześladowań. W ich trakcie zwiedzono cmentarze w: Gartz, Schwedt, Moryniu, Baniach, Suchaniu, Mirosławcu, Drawsku Pomorskim, Świdwinie, Cedyni, Boleszkowicach, Mieszkowicach, Chojnie i Widuchowej, a cmentarz żydowski w Szczecinie przy ul. Gorkiego zwiedzano 27 października. Objazdom studialnym i zwiedzaniu w Szczecinie towarzyszyły wykłady dr Anny Bartczak, mówiące o społeczności żydowskiej i historii cmentarzy w poszczególnych miejscowościach. Równolegle kręcony był film „Przywracanie pamięci – cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim” autorstwa Michała i Pawła Kulików, którego premiera odbyła się 26 listopada 2019 roku w Kinie Zamek na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

W ramach projektu, który Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie, miał zrealizować w roku 2020, zaplanowano pięć spotkań z mieszkańcami Cedyni, Dębna, Świdwina, Szczecinka i Trzebiatowa, w czasie których miały się odbyć wykłady poświęcone społeczności żydowskiej zamieszkującej na Pomorzu Zachodnim, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, w której miało się odbyć spotkanie, pokazy filmu dokumentalnego, o którym wspominałam wyżej i spotkania z jego twórcami oraz debaty. Równolegle ogłoszono konkurs fotograficzny dla mieszkańców „Żydowskie ślady w naszej miejscowości”. W celu realizacji nawiązano współpracę z instytucjami kultury w w/w miejscowościach. Niestety ze względu na zaostrzające się przepisy związane z pandemią do skutku doszły tylko spotkania w muzeum Regionalnym w Cedyni i Świdwińskim Ośrodku Kultury. pozostałe instytucje – Biblioteka publiczna miasta i Gminy Dębno, muzeum Regionalne w Szczecinku, Trzebiatowski Ośrodek Kultury – były zmuszone zrezygnować. W tej sytuacji uważaliśmy, że byłoby wielką stratą dla historii naszego regionu niewykorzystanie materiałów przygotowanych przez dr Annę Bartczak i zaproponowaliśmy jej przygotowanie publikacji, w której dodatkowo znalazłyby się zdjęcia z wyjazdów studialnych i wybrane zdjęcia nadesłane na konkurs fotograficzny.

W tym miejscu pragnę gorąco podziękować pracownikom Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego a szczególnie pani dyrektor Justynie Jakubowicz-Dziduch oraz gł.specjaliście panu Markowi Karapudzie za wsparcie i pomoc, bez której publikacja ta nie ukazałaby się.

Z przedmowy Róży Król – przewodniczącej Oddziału TSKŻ w Szczecinie.


Publikacja przygotowana w ramach projektu „Ocalmy pamięć. Społeczność żydowska na Pomorzu Zachodnim do końca II Wojny Światowej” dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.