Obchody 51. Rocznicy Wydarzeń Marca ’68 w Gliwicach

    9 marca 2019 r. w gliwickim klubie TSKŻ odbyło się spotkanie z okazji 51. Rocznicy Marca ’68 w którym uczestniczyli członkowie naszego Oddziału oraz sympatycy. Temat wydarzeń marcowych 1968 roku szeroko omówiła etnograf Bożena Kubit – kierownik Działu Etnografii Muzeum Miejskiego w Gliwicach.

Prelekcja wzbogacona była licznymi kserokopiami przedstawiającymi m.in. dokument podróży osoby pochodzenia żydowskiego – ofiary czystek antysemickich, rysunków satyrycznych wykonanych przez studentów, a dotyczących ówczesnych władz, które umieszczane były na Politechnice Sląskiej w Gliwicach, a także fragmenty wypowiedzi po latach osób, które zmuszone były wyjechać z Polski w 1968 roku.

Pani Bożena Kubit rozpoczęła od przedstawienia sytuacji w kraju w roku 1967 i 1968 kiedy to oprócz komunistycznej dyktatury, prześladowań politycznych i cenzury miały miejsce represje i antysemickie czystki. Następnie szeroko omówiła przebieg wydarzeń marcowych w Gliwicach, gdzie młodzież akademicka oraz uczniowie gimnazjów w akcie solidarności ze studentami stolicy zorganizowała wiec oraz pochód ulicami miasta prowadzący m.in. od Politechniki Śląskiej do Placu Mickiewicza pod pomnik wieszcza. Tam odśpiewali hymn państwowy i Międzynarodówkę. Następnie młodzież przeszła na Rynek, a także pod siedzibę KM PZPR. Przez cały czas trwania pochodu skandowano hasła m.in. ” Precz z czerwonym caratem”, ” Precz z gen. Moczarem”, ” Prasa kłamie” itp.

Młodzież została brutalnie spacyfikowana przez oddziały ZOMO i ORMO. Pobici zostali także przypadkowi przechodnie.

Protest powoli wygasał głównie przez zastosowanie wobec młodzieży represji i szykan.

Wystąpienie Pani Bożeny Kubit spotkało się z wielkim zainteresowaniem. Wywiązała się ciekawa dyskusja a goście wspominali swoje przeżycia związane z tamtym okresem.

Spotkanie zorganizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

Newsletter Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera.