zostań członkiem tskz

Członkiem TSKŻ może być obywatel Polski narodowości żydowskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych oraz małoletni narodowości żydowskiej w wieku 16 do 18 lat, pragnący przyczynić się do realizacji celów i zadań naszego stowarzyszenia

 

Członkiem TSKŻ może być także cudzoziemiec narodowości żydowskiej, zamieszkały w Polsce.

Członkostwo nabywa się po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • Złożenie do Zarządu Oddziału, którego chce się być członkiem, pisemnej deklaracji o woli przystąpienia do Stowarzyszenia.
  • Na podstawie dokumentów potwierdzających pochodzenie żydowskie.

Decyzję o przyjęciu, bądź odrzuceniu wniosku podejmuje Zarząd TSKŻ na wniosek oddziału.

Image

wystarczy wypełnić formularz

Wysokość składki członkowskiej w 2022 roku wynosi:
50 zł/ rok