Projekt TSKŻ- Głos polskich Żydów w Europie zaprasza na pierwsze spotkanie online poświęcone tematowi obecności głosu żydowskiej diaspory w Polsce, w Europie. Naszymi gośćmi będą: Alex Benjamin ( EJCC), Monika Krawczyk ( ŻIH) i Edward Odoner (TSKŻ), moderacja – Klaudia Klimek (TSKŻ) (dyskusja w języku angielskim), spotkanie otwarte.

 

 

 

 Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”