Wrocław uczcił 76. Rocznicę Wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

19 kwietnia członkowie TSKŻu we Wrocławiu złożyli wieńce przy pomniku Bohaterów Getta. W uroczystości udział wzięli: Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, senator Jarosław Duda, pełnomocnik wojewody dolnośląskiego Karolina Mrozowska i Damian Mrozek, a także Dolnośląski Kurator Oświaty –  Roman Kowalczyk oraz Rabin Gminy wrocławskiej Dawid Bosok.

Następnie w siedzibie Oddziału Wrocławskiego TSKŻ odbyło się spotkanie członków podczas którego zaprezentowany został film dokumentalny obrazujący życie w getcie,a następnie Jerzy Kichler wygłosił wykład o udziale Żydowskiego Związku Wojskowego w walkach w Powstaniu  w Getcie  Warszawskim.

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Newsletter Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera.