Prenumerata “Słowa Żydowskiego”

Zachęcamy do zamówienia prenumeraty “Słowa Żydowskiego” na 2021 rok.
Dzięki prenumeracie najnowszy numer “Słowa” trafi co miesiąc wprost do Państwa domów.


Prenumerata krajowa 100 PLN

na konto:

03 1020 1097 0000 7502 0287 4675

PKO BP SA Oddział 27 w Warszawie

Odbiorca/Wydawca: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ) ul. Bema 87, 01-233 Warszawa

Prenumerata zagraniczna 50 EUR

na konto:

PL 98 1020 4900 0000 8202 3276 9110

SWIFT: BPKOPLPW

W tytule przelewu należy podać: prenumerata „Słowa Żydowskiego”, imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres wysyłki.


Miesięcznik “Słowo Żydowskie” wydawane jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Facebook 0 likes

Video

Newsletter Bądź na bieżąco i zapisz się to our newslettera.